STYRELSEN

Christopher Boman , Ordförande

Mail: c.boman@telia.com

Tel: 070-249 95 97

Carina Lindvall, Vice Ordförande

Mail: Carinalindwall@gmail.com

Dan Davoust, Sekreterare 

Mail: Dan.davoust@gmail.com

Nicoletta Filip, Kassör

Mail: Gurnia18@gmail.com

Tony Johansson, Vice Kassör

Mail: Tony@telia.com

Albin Welander, PR&Kommunikation

Mail: takeninestudio@gmail.com

Sara Johansson, Evenemangsansvarig

Mail: kossebarn@hotmail.com

STYRELSENledarmöter

Karolina Blomkvist

Marie Welander

Martin Bondesson

Tilda Gustavsson

Bo Gunnarsson

Oscar Bergqvist

Sektioner

Per-Fredrik Turesson, Fotbollssektionen

Tel: 070-697 58 72

Axel Svensson, Ungdomssektionen

Daniel Andersson, Gymnastiksektionen

Nicoletta Filip & Dragos Filip, Bordtennissektionen

Mail: Gurnia18@gmail.com

Oscar Bergqvist, Tennissektionen

Mail: Bergqvistoscar@hotmail.com

Dan Davoust, Skid- & joggingsektionen

Mail: Dan.davoust@gmail.com